Pang Ukol: Kahulugan at mga Halimbawa

Ano ang pang ukol?

“Pang-ukol” ay isang uri ng bahagi ng pananalita sa wikang Tagalog na ginagamit upang magpakita ng relasyon ng isang salita sa ibang bahagi ng pangungusap. Ito ay karaniwang ginagamit bilang mga pangatnig sa mga pangungusap upang magbigay ng impormasyon tungkol sa kahulugan at relasyon ng mga salita sa pangungusap.

Pang ukol

Halimbawa ng Pang ukol

Halimbawa ng mga pang-ukol ay “sa,” “ng,” “para sa,” “kay,” “kina,” “mula sa,” “patungo sa,” atbp.

Narito ang ilang mga halimbawa ng mga pangungusap na may pang-ukol:

  • “Bumili ako ng mansanas sa tindahan.” (Ang pang-ukol dito ay “ng” upang magpakita na ang “mansanas” ay binili sa tindahan.)
  • “Nagbigay ako ng regalo para sa kaarawan niya.” (Ang pang-ukol dito ay “para sa” upang magpakita na ang regalo ay para sa kaarawan ng taong tinutukoy.)
  • “Nagpunta ako kay Juan kahapon.” (Ang pang-ukol dito ay “kay” upang magpakita na si Juan ang napuntahan ng nagsasalita.)

Leave a Comment