Pangungusap: Kahulugan, Uri, Ayos at Halimbawa

Ano ang Pangungusap?

Ang pangungusap ay ang pinakamaliit na unit ng isang wika na naglalaman ng isang buong diwa o kaisipan. Ito ay binubuo ng mga salita na nagpapahayag ng isang kompleto at buo na kaisipan na nagbibigay ng impormasyon, nagpapahayag ng damdamin, at nagbibigay ng mensahe sa iba. Sa isang pangungusap, mayroong kadalasang isang simuno o paksa at mga panaguri o mga salitang naglalarawan sa simuno.

Ang mga pangungusap ay may iba’t ibang uri at kayarian tulad ng paturol, tambalan, hugnayan, atbp. Kailangan ding isaalang-alang ang wastong paggamit ng mga bahagi ng pananalita tulad ng pang-uri, pang-abay, panghalip, at iba pa upang mas maihayag nang maayos ang kaisipan sa pangungusap.

pangungusap

Ang pagkakaroon ng tamang bantas at pagkakasunod-sunod ng mga salita sa pangungusap ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakamali sa pagpapahayag ng kaisipan. Kailangan ding isaalang-alang ang konteksto at sitwasyon sa paggamit ng pangungusap dahil ito ay naglalarawan sa isang partikular na kaganapan o pangyayari.

Sa pagsusulat o pagsasalita, mahalaga rin na tandaan ang tamang gramatika at syntax upang maiwasan ang maling pagkakabuo ng pangungusap. Sa pangkalahatan, ang pangungusap ay isang mahalagang bahagi ng pagpapahayag ng kaisipan at pagkakaroon ng tamang pangungusap ay mahalaga upang maihayag nang maayos ang ating mga saloobin, ideya, at mga kaisipan.

Uri ng Pangungusap

Ang pangungusap ay mayroong iba’t ibang uri, maaari itong maging patanong, padamdam, pautos, at pasalaysay.

Pangungusap na Patanong

Ang pangungusap na patanong ay may layuning magtanong o magkaroon ng pagdududa sa isang bagay o pangyayari. Ito ay binubuo ng isang simuno at panag-uri, na mayroong tandang pananong. 

Halimbawa:

 • Anong oras na ba?
 • Saan mo nakita ang libro ko?
 • Nag-aaral ka pa ba?
 • Bakit ka ganyan?

Pangungusap na Padamdam

Ang pangungusap na padamdam ay may layuning magpahiwatig ng damdamin o emosyon ng nagsasalita. Ito ay binubuo ng isang simuno at panag-uri, at karaniwang may intonasyon o pagkakabigkas na nagpapakita ng emosyon. 

Halimbawa:

 • Ang sarap ng ulam!
 • Nakakainis talaga!
 • Nalulungkot ako sa nangyari.
 • Ang ganda talaga ng lugar na ito.

Pangungusap na Pautos

Ang pangungusap na pautos ay may layuning magbigay ng utos, hamon, o hamong mabuti. Ito ay binubuo ng isang simuno at panag-uri, na naglalaman ng mga salitang tulad ng “gawin mo”, “kailangan mo”, o “dapat mong”. 

Halimbawa:

 • Kailangan mong mag-aral ng mabuti para sa pagsusulit.
 • Dapat mong tapusin ang gawain bago ka umalis.
 • Gawin mo ang iyong tungkulin nang maayos.
 • Mag-ingat ka sa pagmamaneho sa kalsada.

Pangungusap na Pasalaysay

Ang pangungusap na pasalaysay ay may layuning magkuwento o magbigay ng mga detalye tungkol sa isang pangyayari o karanasan. Ito ay binubuo ng isang simuno at panag-uri, na naglalaman ng mga salitang tulad ng “nang”, “noong”, o “habang”. 

Halimbawa:

 • Nang pumunta kami sa probinsya, nakita namin ang magagandang tanawin.
 • Noong bata pa ako, mahilig akong maglaro ng taguan sa gubat.
 • Habang naglalakad kami sa baybayin, nakakita kami ng mga isda sa dagat.
 • Nang makita ko ang kanyang ngiti, nagising ang aking damdamin.

Ayos ng Pangungusap

Ang pangungusap ay maaari ring malinaw na mailarawan sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang ayos at di-karaniwang ayos na pagkakasunod-sunod ng mga salita.

Pangungusap na Karaniwang Ayos

Ang pangungusap na karaniwang ayos ay may sinusunod na tuntunin sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, kung saan ang simuno ay nasa unahan at ang panaguri ay nasa hulihan.

Halimbawa:

 • Siya ay nagluluto ng hapunan.
 • Kumakain ng masarap na pagkain ang mga bisita.
 • Sumisigaw ang mga bata sa parke.
 • Nagbabasa ako ng libro sa aking silid-tulugan.
 • Umiiyak siya dahil sa kanyang naranasang kalungkutan.

Pangungusap na Di-Karaniwang Ayos

Ang pangungusap na di-karaniwang ayos ay hindi sinusunod ang tuntunin sa pagkakasunod-sunod ng mga salita, kung saan ang simuno ay hindi nasa unahan at ang panaguri ay hindi nasa hulihan.

Halimbawa:

 • Nagluluto ng hapunan siya.
 • Kumakain ng masarap na pagkain ang mga bisita.
 • Sa parke sumisigaw ang mga bata.
 • Sa aking silid-tulugan nagbabasa ako ng libro.
 • Dahil sa kanyang naranasang kalungkutan, umiiyak siya.

Ang tuntunin sa pagkakasunod-sunod ng mga salita sa pangungusap ay mahalaga upang mas maintindihan ang mensahe ng nagsasalita. Ang paggamit ng di-karaniwang ayos ay maaaring ginagamit upang bigyan ng diin o emhasis ang bahagi ng pangungusap na nais bigyang halaga o pansin.

Leave a Comment