Pag-aaral sa Paggamit ng Wika

Ang wika ay mahalaga sa ating pang araw-araw na pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng ating damdamin at kaisipan. Ginagamit ito sa iba’t ibang larangan na nagpapakita ng kahalagahan nito sa lipunan. Sa pag-aaral ng iba’t ibang gamit ng wika, matutuklasan natin ang malalim na koneksyon nito sa pag-unawa ng mundo. Ang pagkilala sa mga gamit ng wika ay mahalaga upang lubos nating maipahayag ang ating mga ideya at mabigyang linaw ang ating mga interaksyon. Samahan natin ang pagtalakay sa kung paano natin nagagamit ang wika sa ating araw-araw na buhay at sa mas malawak na konteksto ng lipunan.

Bakit mahalaga ang Gamit ng Wika?

Mahalaga ang gamit ng wika sapagkat ito ang sumasalamin sa kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Ito ang natatanging puso sapagkat ito ang nagbibigay-buhay at nagpapakilala ng ating pagkamamamayan. Ang isang taong walang sariling wika ay hindi tapat sa kanyang sariling bandila at walang kulturang maipagmamalaki sa mga banyaga.

Pitong Gamit ng Wika

Ang teorya ng wika ni M.A.K. Halliday, na kilala bilang Systemic Functional Linguistics (SFL), ay nagbigay diin sa ideya na ang wika ay hindi lamang isang sistema ng simbolo para sa komunikasyon, kundi isang instrumento na ginagamit para sa iba’t ibang layunin sa lipunan. Ayon sa kanyang teorya, ang gamit ng wika ay masusing konektado sa mga sosyal at kultural na aspeto ng buhay.

Instrumental

Ang instrumental na gamit ng wika ay nagaganap kapag ginagamit ito upang maiparating ang pangangailangan o layunin ng tagapagsalita. Ito ay isang paraan ng paggamit ng wika upang makamit ang konkretong bagay o layunin. Sa madaling salita, ang instrumental ay tumutulong sa pangangailangan.

Halimbawa:

Pangangalakal

 • Gusto ko sanang umorder ng dalawang kahon ng pizza at isang pitcher ng soft drinks.
 • Paano ba ang proseso ng pag-apply ng business permit?

Medikal na Paksa

 • May nararamdaman akong matinding sakit sa ulo at lalamunan, ano ang maipapayo mo?
 • Magkano ang kailangang ibayad para sa medical check-up?

Edukasyon

 • Ano ang mga kinakailangan para sa application sa scholarship program?
 • Paano ko maa-access ang online learning platform?

Transportasyon

 • Saan makakakuha ng taxi papuntang airport?
 • Magkano ang pamasahe mula dito hanggang sa kabilang bayan?

Serbisyong Konsumer

 •  Paano mag-apply ng bagong credit card?
 • Puwede bang malaman ang warranty ng produkto na ito?”

Tanggapan

Gusto ko sanang mag-schedule ng appointment para sa konsultasyon.

 • Ano ang mga kinakailangang dokumento para sa visa application?

Regulatori

Ang regulatoryo ng gamit ng wika ay ginagamit upang magbigay ng utos, regulasyon, o pamamahala sa kilos ng ibang tao. Ito ay naglalaman ng mga pahayag o mensahe na naglalayong kontrolin o ituro ang tamang asal o kilos. Narito ang ilang halimbawa ng regulatori na gamit ng wika:

Sa Klase

 • Ibaba ang inyong mga libro at makinig ng mabuti.
 • Gumawa ng iyong assignment at ipasa bukas.

Sa Trabaho

 • Mangyaring isumite ang iyong ulat bago mag-alas-dose ng tanghali.
 • Huwag pumasok sa opisina nang huli.

Sa Transportasyon

 • Lahat ng pasahero, mangyaring manatiling nakaupo habang umaandar ang sasakyan.
 • Maghintay sa tamang pila bago sumakay sa bus.

Sa Pampublikong Lugar

 • Bawal magtapon ng basura kung saan-saan.
 • Sumunod sa alituntunin ng pamahalaan para sa social distancing.

Interaksyunal

Ang gamit ng wika sa larangan ng interaksyunal ay naglalarawan ng mga sitwasyon kung saan ang wika ay ginagamit upang magkaroon ng ugnayan o pakikipag-usap sa ibang tao. Narito ang ilang halimbawa ng gamit ng wika sa konteksto ng interaksyunal:

Pakikipag-usap sa Kaibigan

 • Kamusta ang araw mo ngayon kaibigan?
 • Ang malayang pagsasalita ng magkaibigan ay isang halimbawa ng interaksyunal na gamit ng wika. Ang pagsasalita ay nagiging paraan upang maipahayag ang sariling damdamin at makipag-kwentuhan.

Negosasyon sa Pamilihan

 • Magkano ito? Pwede bang tumawad?
 • Sa isang pamilihan, ang negosasyon ay isang halimbawa ng interaksyunal na gamit ng wika. Ang pagsasalita ay ginagamit upang makipag-usap sa nagtitinda at magkaroon ng kasunduan sa presyo.

Personal

Ang gamit ng wika sa personal na konteksto ay nagaganap sa pribadong espasyo at relasyon ng isang indibidwal. Ito rin ay paggamit ng wika upang ipakita ang sariling pagkakakilanlan, damdamin, at opinyon. Ang pagsulat ng personal na sanaysay, pagkukuwento, o pagsulat ng tula ay mga halimbawa ng personal na gamit ng wika.

Halimbawa:

Pagsulat ng Diary

Ang pagsulat ng diary ay isang paraan ng personal na komunikasyon. Ginagamit ang wika upang maipahayag ang mga personal na damdamin at kaganapan.

Self-Reflection 

Ang pagsusulat ng self-reflection ay isang paraan ng pagninilay gamit ang wika . Ito ay nagbibigay daan sa pagpapahayag ng sariling damdamin.

Representasyonal 

Ang representasyonal na gamit ng wika ay nagaganap kapag ang layunin ng pagsasalita ay magbigay ng impormasyon, maglarawan, o magpaliwanag ng mga bagay. Ito ay naglalayong mag-representa ng katotohanan sa pamamagitan ng wika. 

Halimbawa:

Pamahayag ng Fact o Katotohanan

Ang araw ay nagbibigay liwanag sa ating planeta.

Ito ay representasyonal na gamit ng wika dahil ito ay nagbibigay impormasyon ukol sa isang katotohanan tungkol sa araw.

Pagbibigay ng Impormasyon tungkol sa Lugar

Ang Paris ay kilala sa Eiffel Tower at malamig na klima.

 • Ang pangungusap na ito ay nagbibigay ng representasyonal na impormasyon tungkol sa lugar na Paris.

Heuristik

Ang gamit ng wika sa larangan ng heuristik ay naglalarawan ng mga sitwasyon kung paanong ang wika ay ginagamit para sa pagsusuri, pagtuklas, at pag-unawa ng mga konsepto.

Halimbawa:

Paglutas ng Problema

Paano natin masosolusyunan ang problemang ito?

Sa pagsusuri ng isang problema, ang wika ay nagiging instrumento para sa pagsasanib ng mga ideya, pag-aalok ng mga solusyon, at pagtuklas ng mga bagong paraan upang masolusyunan ang isang isyu.

Pagsusuri ng Istruktura o Disenyo

Ano ang estruktura ng sistemang ito?

Sa pagsusuri ng istruktura, nagiging instrumento ang paggamit ng wika upang maipahayag ang iba’t ibang damdamin at kaisipan upang makabuo ng mga mahahalagang ideya upang masuri ang isang istruktura o desinyo.

Imahinatibo

Ang imahinatibong gamit ng wika ay nangyayari kapag ginagamit ito upang magpahayag ng imahinasyon, o mga bagay na hindi aktwal o tunay. Ito ay nagbibigay daan sa paglikha at pagsusuri ng mga bagay na nasa isipan lamang ng tagapagsalita. 

Halimbawa:

Tula

“Sa dilim ng gabi, bituin ang aming tagapagtanggol, 

naglalakbay sa langit, gabay sa bawat hakbang.”

Kuwentong Pantasya

“Sa isang malayong kaharian, may isang batang prinsipe na may kapangyarihan na kontrolin ang hangin.”

Pag-awit ng Awit ng Pag-ibig

“Sa pag-ikot ng mundo, tayong dalawa’y nagtatagpo, ang ating pag-ibig ay parang kanta, nagpapakita ng tamis at ligaya.”

Sa pangkalahatan, ang teorya ni M.A.K. Halliday ay naglalatag ng pangunahing framework upang maunawaan ang iba’t ibang aspekto ng paggamit ng wika sa iba’t ibang konteksto at layunin.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang ibig sabihin ng “gamit ng wika”?

Ang “gamit ng wika” ay tumutukoy sa iba’t ibang paraan kung paano natin ginagamit ang wika sa iba’t ibang sitwasyon at layunin.

Bakit mahalaga ang tamang gamit ng wika?

Ang tamang gamit ng wika ay mahalaga dahil ito ang nagpapahayag ng ating mga kaisipan, damdamin, at layunin. Ito rin ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa iba.

Paano nakakatulong ang wika sa komunikasyon? 

Ang wika ay nagiging daan para sa epektibong komunikasyon. Ito’y nagbibigay daan sa pag-unawa at pagtutulungan sa pagitan ng mga tao. Sa pamamagitan ng wika, mas nagiging madali ang pagpapahayag ng ideya at pag-uugnay ng mga kaisipan.

Konklusyon

Ang wika ay mahalaga sa malinaw na komunikasyon, pag-unawa sa isa’t isa, at pagbubuklod ng mga pangkat. Ito rin ang nagpapalaganap ng ating kultura at tradisyon. Sa edukasyon, ginagamit ang wika para sa epektibong pagtuturo at pagkatuto, pagpapahayag ng mga ideya, at malalimang pag-unawa sa mga aralin. Mahalaga ang tamang paggamit ng wika upang maiwasan ang mga pagkakamali at masiguro ang kawastuhan sa pagsasalita o pagsusulat. Bilang isang yaman ng kultura, ang pag-unlad ng wika ay sumasalamin sa pag-unlad ng lipunan. Dapat nating pahalagahan at pangalagaan ang wika sa ating pang-araw-araw na buhay.

Leave a Comment