Nang at Ng Pagkakaiba – Tamang Paggamit ng Ng at Nang 2023

Pagkakaiba ng Nang at Ng  – Nakakalito minsan ang tamang paggamit ng “ng” at “nang” sa pagsasalita at pagsulat sa Tagalog. Ang “ng” at “nang” ay parehong ginagamit bilang pang-ugnay o panghalip sa pagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng dalawang salita o pangungusap. Gayunpaman, mayroong malaking pagkakaiba sa kanilang paggamit.

Una, ang “ng” ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang relasyon ng dalawang pangngalan o panghalip sa pangungusap. Halimbawa, “Ang kotse ng tatay ko” o “Ang libro ng bata.” Sa mga halimbawa na ito, ang “ng” ay nag-uugnay sa dalawang pangngalan upang magpakita ng relasyon sa pagitan nila.

Sa kabilang banda, ang “nang” ay ginagamit upang magbigay ng kahulugan sa pandiwa. Halimbawa, “Lumakad siya nang mabilis” o “Nagsalita ako nang malakas.” Sa mga halimbawa na ito, ang “nang” ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung paano ginawa ang isang aksyon. Ito ay nagbibigay ng kaunting detalye upang malinaw na maunawaan ang pangungusap.

Pagkakaiba ng Nang at Ng

Ang “nang” ay maaari rin gamitin bilang panghalili sa salitang “upang” o “para”. Halimbawa, “Bumili ako nang bigas upang may makain kami” o “Nag-aral ako nang maigi para sa pagsusulit.” Sa mga halimbawa na ito, ang “nang” ay nagbibigay ng layunin o dahilan kung bakit ginawa ang isang aksyon.

Upang mas maunawaan ang pagkakaiba ng “ng” at “nang”, narito ang ilang mga halimbawa ng tamang paggamit ng mga ito sa pangungusap:

 1. “Ang kahon ng kutsara ay malaki.” – ginamit ang “ng” upang magpakita ng kaugnayan ng dalawang pangngalan.
 2. “Bumili ako nang gulay sa palengke.” – ginamit ang “nang” upang magbigay ng layunin o dahilan kung bakit ginawa ang aksyon.
 3. “Nang matapos ang trabaho, nagpahinga ako.” – ginamit ang “nang” upang magbigay ng impormasyon kung kailan naganap ang aksyon.
 4. “Ang damit ng bata ay may mga butones.” – ginamit ang “ng” upang magpakita ng kaugnayan ng dalawang pangngalan.
 5. “Kumain ako nang marami sa birthday party.” – ginamit ang “nang” upang magbigay ng detalye kung gaano karami ang kinain.
 6. “Nakita ko siya nang mabilis na tumakbo.” – ginamit ang “nang” upang magbigay ng impormasyon kung paano ginawa ang aksyon.
 7. “Ang bahay ng kapatid ko ay malapit sa amin.” – ginamit ang “ng” upang magpakita ng kaugnayan ng dalawang pangngalan.
 8. “Sumulat ako nang maayos sa exam.” – ginamit ang “nang” upang magbigay ng detalye kung paano sumulat sa exam.
 9. “Ang sapatos ng nanay ko ay kulay itim.” – ginamit ang “ng” upang magpakita ng kaugnayan ng dalawang pangngalan.
 10. “Kailangan kong mag-aral nang mabuti para sa pagsusulit.” – ginamit ang “nang” upang magbigay ng layunin o dahilan kung bakit ginawa ang aksyon.

Sa mga halimbawa na ito, makikita na ang “ng” ay ginagamit upang magpakita ng kaugnayan ng dalawang pangngalan, samantalang ang “nang” ay ginagamit upang magbigay ng impormasyon tungkol sa pandiwa, magbigay ng detalye o magbigay ng layunin o dahilan.

Napakalaking papel ng tamang paggamit ng “ng” at “nang” sa pagsasalita at pagsulat sa Tagalog. Ang mga maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng pagkakamali sa kahulugan ng pangungusap. Upang maiwasan ito, mahalaga na maunawaan nang mabuti ang pagkakaiba ng dalawang ito at magamit ito nang tama sa bawat pangungusap na ginagamit. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng “ng” at “nang”, mas malinaw na maipapahayag ang mga saloobin at kaisipan sa mga pangungusap na ginagamit.

Sa pagsulat, maaari rin nating gamitin ang mga tanda ng bantas upang mas lalong malinaw ang pagkakaiba ng “ng” at “nang”. Halimbawa:

 1. Kailangan kong mag-aral nang mabuti, upang makapasa sa eksam. – gamit ang “nang” upang magbigay ng layunin o dahilan.
 2. Kailangan kong mag-aral, ng mabuti, upang makapasa sa eksam. – gamit ang “ng” upang magpakita ng kaugnayan ng dalawang pangngalan.

Sa pangalawang halimbawa, makikita na ang tanda ng bantas na “,” ay nagdudulot ng kaibahan sa kahulugan ng pangungusap. Sa unang halimbawa, ang layunin ay mag-aral nang mabuti upang makapasa sa eksam. Sa pangalawang halimbawa, ang layunin ay mag-aral at ang detalye ay mag-aral ng mabuti upang makapasa sa eksam.

Mahalaga rin na tandaan na mayroon din ibang mga salitang maaaring gamitin upang palitan ang “ng” at “nang”, tulad ng “ni”, “kina”, “sa”, at “para sa”. Gayunpaman, mahalaga pa rin na maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang ito upang maiwasan ang mga kamalian sa paggamit ng mga salitang ito.

Sa kabuuan, ang tamang paggamit ng “ng” at “nang” ay mahalaga sa pagpapahayag ng mga kaisipan at saloobin sa Tagalog. Mahalaga na maunawaan ito nang mabuti upang maiwasan ang mga maling pagkakaintindi sa kahulugan ng pangungusap. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga halimbawa at tanda ng bantas, mas lalong malinaw at maayos na maipapahayag ang mga ideya sa Tagalog.

Ibang Aralin:

Leave a Comment