Barayti ng Wika

Ang “barayti ng wika” ay tumutukoy sa iba’t ibang anyo o bersyon ng isang wika na nagmumula sa iba’t ibang rehiyon, kultura, o lipunan. Ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa bokabularyo, gramatika, at pagbigkas batay sa mga pangangailangan at karanasan ng mga taong gumagamit ng wika sa partikular na konteksto. Ang mga halimbawa ng barayti ng wika ay maaaring maging mga diyalekto, dayalek, o sosyolekto. Ang pag-aaral ng mga barayti ng wika ay mahalaga sa pag-unawa sa kultura at identidad ng mga grupo ng tao, pati na rin sa pagsasagawa ng mga komunikasyon na epektibo sa iba’t ibang konteksto at sitwasyon.

Uri ng Barayti ng Wika at mga Halimbawa nito

Idyolek: Pagmumukod sa Estilo

Ang idyolek ay isang porma ng barayti kung saan bawat tao ay may sariling istilo ng pamamahayag at pananalita. Ito’y naging tatak ng kanilang pagkakakilanlan.

Halimbawa:

 • “Magandang Gabi Bayan” ni Noli de Castro
 • “Hindi ka namin tatantanan” ni Mike Enriquez
 • “Ito ang iyong Igan” ni Arnold Clavio
 • “Hoy Gising!” ni Ted Failon
 • I shall return” ni Douglas MacArthur

Dayalek: Salitang Sumasalamin sa Rehiyon

Ang dayalek ay nag-uugat sa dimensyong heograpiko. Ito ay naglalarawan ng mga salitang partikular sa isang rehiyon o lalawigan. Halimbawa, ang Filipino sa Luzon ay maaaring magkaiba sa anyo at paraan ng paggamit nito sa Visayas o Mindanao. Ito rin ang salitang sumasalamin sa kakaibang tradisyon, bokabularyo, at intonasyon sa bawat sulok ng bansa. 

Mga Halimbawa ng Dayalek:

 • Tagalog = Bakit?
 • Batangas = Bakit ga?
 • Bataan = Baki ah?

Sosyolek: Wika ng Lipunan at Ekonomiya

Ang sosyolek ay isang barayti na may kaugnayan sa sosyo-ekonomikong katayuan ng isang tao. Ito ay maaaring mag-iba depende sa trabaho o larangan ng isang tao. Ang mga propesyonal, halimbawa, ay maaaring magkaroon ng ibang barayti kaysa sa mga manggagawa sa pang-araw-araw.

Mga halimbawa ng Sosyolek:

 • Repapips, ala na ako datung eh (Pare, wala na akong pera)
 • Oh my gosh! It’s so mainit naman dito. (Naku, ang init naman dito!)
 • Wa facelak girlash mo (walang mukha o itsura ang gelpren mo o kaya ay pangit ng gelpren mo)
 • May amats na ako ‘tol (may tama na ako kaibigan/kapatid o kaya ay lasing na ako kaibigan/kapatid)

Etnolek: Pagsasalin ng Kultura sa Wika

Ang etnolek ay nagmula sa salita ng mga etnolinggwistikong grupo, na naglalarawan ng kanilang kultura at kaugalian. Ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng wika bilang bahagi ng pagpapahayag ng kulturang etniko.

Mga Halimbawa ng Etnolek:

 • Vakuul – tumutukoy sa mga gamit ng mga ivatan na pantakip sa kanilang ulo tuwing panahon ng tag-init at tag-ulan
 • Bulanim – salitang naglalarawan sa pagkahugis buo ng buwan
 • Laylaydek Sika – Salitang “iniirog kita” ng mga grupo ng Kankanaey ng Mountain Province
 • Palangga – iniirog, sinisinta, minamahal
 • Kalipay – tuwa, ligaya, saya

Ekolek: Salitang Karaniwang Gamit sa Tahanan

Ang ekolek ay naglalarawan ng wika na madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa tahanan. Ito ay nagbibigay-halaga sa mga salitang naglalarawan ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay.

Mga Halimbawa ng Ekolek:

 • Palikuran – banyo o kubeta
 • Silid tulugan o pahingahan – kwarto
 • Pamingganan – lalagyan ng plato
 • Puppy – ama/tatay
 • Mumsy – nanay/ina

Pidgin: Simpleng Barayti sa Pagitan ng Dalawang Wika

Ang pidgin ay isang anyo ng wika na naglalaman ng simpleng estruktura. Ito ay ginagamit kapag may dalawang nag-uusap na may magkaibang wika.

Mga Halimbawa ng Pigdin:

 • Ako kita ganda babae. (Nakakita ako ng magandang babae.)
 • Kayo bili alak akin. (Kayo na ang bumili ng alak para sa akin.)
 • Ako tinda damit maganda. (Ang panindang damit ay maganda.)
 • Suki ikaw bili akin ako bigay diskawnt. (Suki, bumili ka na ng paninda ko. Bibigyan kita ng diskawnt.)
 •  Ikaw aral mabuti para ikaw kuha taas grado. (Mag-aral ka ng mabuti upang mataas ang iyong grado.)

Creole: Pagsasalin ng mga Wika sa Isang Bagong Anyo

Ang creole ay nabubuo mula sa paghahalo ng iba’t ibang wika. Ito ay maaaring maging pangunahing wika sa isang partikular na lugar. 

Mga Halimbawa ng Creole:

 • “Mi nombre” – Ang pangalan ko
 • “Buenas dias” – Magandang umaga

Register: Espesyalisadong Barayti ng Wika

Sa larangan ng linggwistika, ang register ay isang espesyalisadong barayti ng wika na isinasaayos at ginagamit depende sa partikular na sitwasyon at konteksto. Ito ay naglalaman ng mga salitang spicefic sa isang tiyak na larangan o disiplina, at nagpapakita ng pormalidad o informalidad batay sa pangangailangan ng komunikasyon.

Dimensyon ng Register

Larangan (Field): Ang mga terminolohiyang eksklusibo sa isang partikular na larangan o propesyon.

Halimbawa: Sa medisina, ang “myocardial infarction” ay maaaring gamitin sa halip na “heart attack.”

Modo (Mode)

Ang porma o estilo ng wika na kaugnay sa uri ng komunikasyon o midyum.

Halimbawa: Ang mas pormal na register ay maaaring gamitin sa akademikong pagsusulat, habang ang mas impormal na register ay maaring makita sa mga personal na sanaysay.

Tenor

Ang relasyon ng mga kalahok sa komunikasyon, kung ito ay mas pormal o mas personal.

Halimbawa: Ang pormal na register ay karaniwang ginagamit sa komunikasyon sa trabaho, samantalang ang impormal na register ay mas malimit sa komunikasyon sa mga kaibigan.

Mga Halimbawa ng Register

Salitang Jejemon

3ow ph0w, mUsZtAh nA?- salin sa Filipino bilang “Hello po, kamusta na?”

jAjaJa- pagtawa

Salitang Binabaliktad

Lispu – Pulis

Igop -Pogi

Frequently Asked Questions (FAQs)

Ano ang Barayti ng Wika?

Ang barayti ng wika ay tumutukoy sa iba’t ibang anyo o uri ng isang wika na maaaring makita sa iba’t ibang lugar, komunidad, o sektor ng lipunan. Ito ay naglalarawan ng pagkakaiba-iba ng wika batay sa iba’t ibang salik tulad ng lokasyon, pangkat etniko, antas ng edukasyon, at iba pa.

Paano Nailalarawan ang Barayti ng Wika?

Ang barayti ng wika ay maaaring nailalarawan sa pamamagitan ng mga aspeto tulad ng dayalek (rehiyon), sosyolek (lipunan), etnolek (pangkat etniko), at iba pa. Ang paggamit ng iba’t ibang salita, tono, at estruktura ng pangungusap ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pagpapakita ng barayti.

Ano ang Halimbawa ng Heograpikal o Rehiyonal na Barayti?

Ang Filipino na ginagamit sa Luzon ay maaaring magkaiba sa paraang ginagamit ito sa Visayas o Mindanao. Ang barayti ng wika ay ang refleksyon sa pagkakaiba-iba ng wika sa iba’t ibang rehiyon ng isang bansa.

Konklusyon

Ang barayti ng wika sa pagpapalawak ng ugnayan at pag-unawa sa pagitan ng mga tao, ito ay nagbibigay-daan sa mga indibidwal na ipahayag ang kanilang karanasan at kultura sa paraang mas nauunawaan ng kanilang mga kapwa. Bukod dito, ang pagpapahalaga sa iba’t ibang anyo ng wika ay nagbubukas ng mga pintuan tungo sa mas malawak na pagkakaunawaan at pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Gayundin, ang pagpapahalaga sa barayti ng wika ay naglalayong mapanatili at mapalaganap ang yaman ng kulturang linguwistiko ng isang bansa o komunidad. Sa kabuuan, ang pagkilala at pagtanggap sa mga uri ng wika ay mahalagang hakbang tungo sa mas malawak at mas mabuting pakikipag-ugnayan sa mundo.

Leave a Comment